حدود 8 نتیجه (0.29) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Ay Sogoli - Arash Pishtaz

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sogoli 1 - Amir Ali

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sogoli - Amir Ali

سوگلی چشماتو وا کن دارم آتیش میگیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم نگاه کن فکر جدایی داره کامم میکنه تو نباشی زندگی زودی جوابم میکنه سوگلی چشماتو وا کن بذار آروم بگیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم سوگلی چشماتو وا کن نذاز دیوونه بشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم نذار این چشمای بسته منو دیوونه کنه نذاز این غم تا ابد توی دلم خونه کنه گل من بذار یه باره دیگه خوب ببینمت بشکنه دستایی که از توی باغجه چیدنت بشکنه دستایی که از توی باغجه چیدنت سوگلی چشماتو وا کن بذار آروم بگیرم سوگلی مگهنمی بینی که دارم میمیرم سوگلی مگهنمی بینی که دارم میمیرم سوگلی چشماتو وا کن نذاز دیوونه بشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم سوگلی چشماتو وا کن دارم آتیش میگیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم نگاه کن فکر جدایی داره کامم میکنه تو نباشی زندگی زودی جوابم میکنه تو نباشی زندگی زودی جوابم میکنه سوگلی چشماتو وا کن بذار آروم بگیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم سوگلی مگه نمی بینی که دارم میمیرم سوگلی چشماتو وا کن نذاز دیوونه بشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم آخه امشب اومدم عکس چشاتو بکشم

Sogoli Janan - Yaghoub Zoroofchi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sogoli Janan 1 - Yaghoub Zoroofchi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sogoli - Hatef

سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید این دل صاحبمرده ی من خاطرتونو خیلی می خواد به خاطر شما هم شده با باد و بارون راه میاد دست و پاشو گم می کنه تا شما از راه می رسین بدجوری دستپاچه میشه تا به کوچه سر می کشین سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید دست روی پاییز بکشید رنگ بهارو می گیره بهار تا پیداتون میشه عطر شما رو می گیره به سحر لبخند شما زمین حسادت می کنه به برق چشمای شما ستاره عادت می کنه سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید واسه شما میشه با سرما لج کرد راه باد و بارونو میشه کج کرد قدم زدن با شما دلنشینه شما صداتون چه به دل می شینه تگرگ و طوفان جلودار من نیست خاصیت عاشق شدن همینه سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید واسه شما میشه با سرما لج کرد راه باد و بارونو میشه کج کرد قدم زدن با شما دلنشینه شما صداتون چه به دل می شینه تگرگ و طوفان جلودار من نیست خاصیت عاشق شدن همینه سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید سوگلی ترانه هام شمایید طاقت دل طاقه شما کجایید؟ سوگلیا میگن وفا ندارن فکر نکنم اینقده بی وفایید

Sogoli - Part Band

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sogoli - Mohammad Vatani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد