حدود 6 نتیجه (0.45) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Room Nemishe - Parham Ebrahimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Room Nemisheh - Siavash Shams

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Room Nemishe - Mohammad Mahan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Room Nemisheh - Ali Ashabi

روم نمیشد بهت بگم دوست دارم تا وقتی فکر سفر زد به سرت بار سفر رو بستی روم نمیشد بهت بگم یه عمره که خاطرخواتم تو تر کنی لبات و من یه دریا گوش به حرفاتم روم نمیشد تا وقتی بار سفر رو بستی روم نمیشد تا وقتی بار سفر رو بستی دانلود آهنگ روم نمیشه ( خجالتی ) از علی اصحابی روم نمیشد بهت بگم دوست دارم یه عالمه چشمای تو روشنی شبای بی ستاره مه روم نمیشد بهت بگم به خاطر تو حاضرم هر چی بخوای همون بشم هر جا ازم میخوای برم روم نمیشد تا وقتی بار سفر رو بستی

Room Nemisheh - Davood Behboodi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Roo Nemishe - Alireza Daryanavard

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد