حدود 4 نتیجه (2.08) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Raha Kon Mano - Touraj Tavassoly Nia

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 53950

Mano Raha Kon (Remix) - Mehdi Yarrahi

من و انتظار و کابوس تنهایی من و حس اینکه هر لحظه اینجایی دارم آینه ها رو گم میکنم کم کم تو رو هر طرف رو میکنم میبینم نگو از تو چشمام چیزی نمیخونی تو که لحظه لحظه حالم رو میدونی اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه منو رها کن از این فکر تنهایی تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی دارم از خودم با فکر تو رد میشم دارم عاشقی رو با تو بلد میشم

کد همراه اول : 53942

Mano Raha Kon - Mehdi Yarrahi

من و انتظار و کابوس تنهایی من و حس اینکه هر لحظه اینجایی دارم آیینه ها رو گم می کنم کم کم تو رو هر طرف رو می کنم می بینم نگو از تو چشمام چیزی نمی خونی تو که لحظه لحظه حالم رو میدونی اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه منو رها کن از این فکر تنهایی تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی دارم از خودم با فکر تو رد میشم دارم عاشقی رو با تو بلد می شم نگو از تو چشمام چیزی نمی خونی تو که لحظه لحظه حالم رو میدونی اگه این بهارم بر نگردی خونه دیگه چیزی از من یادت نمیمونه منو رها کن از این فکر تنهایی تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی منو رها کن از این فکر تنهایی تو نرفتی نه تو هنوزم اینجایی

Mano Rahat Kon - Ali Edraki

نمیشه ببخشم دوباره تورو پشیمونی سودی نداره برو منو با خودم دیگه تنها بذار دیگه اسممو رو زبونت نیار دیگه اسممو رو زبونت نیار تو که عشق واست ی سرگرمیه برو فکرمو از سرت دور کن برو نیا سمت من خواهشا برنگرد ی سرگرمی تازه تر جور کن منو راحت کن تو که دل بریدی و دل دل زدی تو که رفته بودی چرا اومدی میخوای باز پیش چشمات مات بشم میخوای باز دیوونه ی حرفات بشم تو که دل بریدی و دل دل زدی تو که رفته بودی چرا اومدی میخوای باز پیش چشمات مات بشم میخوای باز دیوونه ی حرفات بشم نمیشه ببخشم دوباره تورو پشیمونی سودی نداره برو منو با خودم دیگه تنها بذار دیگه اسممو رو زبونت نیار دیگه اسممو رو زبونت نیار تو که عشق واست ی سرگرمیه برو فکرمو از سرت دور کن برو نیا سمت من خواهشا برنگرد ی سرگرمی تازه تر جور کن منو راحت کن تو که دل بریدی و دل دل زدی تو که رفته بودی چرا اومدی میخوای باز پیش چشمات مات بشم میخوای باز دیوونه ی حرفات بشم تو که دل بریدی و دل دل زدی تو که رفته بودی چرا اومدی میخوای باز پیش چشمات مات بشم میخوای باز دیوونه ی حرفات بشم