حدود 241 نتیجه (0.53) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Naro Naro - Behnia Jahangiri

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Bahram Fourohar

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Kavan Band

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Alireza Rad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Behnia Jahangiri

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Meysam Jamshidpour

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Misagh Rad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Shahram Kashani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro Naro - Hamid Rashidi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Naro - Alireza Ghorbani

 Lyrics Music Naro Alireza Ghorbani به اشک بی کرانه ام نگاه کن به تلخی ترانه ام نگاه کن به روزهای تیره از غبار آه و درد به هق هق شبانه ام نگاه کن ببین که التماس نعره می زند ز واژه واژه ی سکوت من که با حلول رفتنت طلوع می کند سقوط من که رفتن تو آفتاب را از این کرانه می برد به دورها بمان که کوچه خسته است ز خاظرات زخمی عبورها به اشک بی کرانه ام نگاه کن به تلخی ترانه ام نگاه کن ببین کنار جاده صف کشیده اند امیدوار ماندنت بنفشه ها و بیدها که پیش چشم یاس ها باس ها بدل شود امید ها نگاه کن کبوتران جلد خانگی از این غریبگی شکسته خسته اند کشیده سر به زیر بال خویش ز خشم از تو چشم بسته اند به اشک بی کرانه ام نگاه کن به تلخی ترانه ام نگاه کن به اشک بی کرانه ام نگاه کن به تلخی ترانه ام نگاه کن به اشک بی کرانه ام نگاه کن به تلخی ترانه ام نگاه کن ترانه سرا مسعود کلانتری تکست آهنگ  123456789...2425
counter hit xanga