حدود 7 نتیجه (0.71) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Moonlight Fantasy - Armik

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Moonlight Cafe - Armik

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Moonlight Cafe new - Armik

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Moonlight - Meghdad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Moonlight ft. Javid Hejazi - Amir Azimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Silver Moonlight - Siavash Sadr

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Moonlight - Soheil Nafisi

می تراود مهتاب می درخشد شب تاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کَس و لیک غم این خفته ی چند،خواب در چشم ترم می شکند نگران با من اِستاده سحر صبح می خواهد از من کَز مبارک دَمِ او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری از رهِ این سفرم می شکند نازک آرای تنِ ساقِ گلی که به جانَش کشتم و به جان دادمش آب ای دریغا به بَرم می شکند دست ها می سایم تا دری بگشایم بر عَبَث می پایم که به در کس آید در و دیوارِ به هم ریخته شان بَر سرم می شکند