حدود 17 نتیجه (0.43) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Bi Gharar - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Kheyli Root Hasasam - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ey Yar - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hich Magoo - Mohammad Mastan Ft Ali Alizadeh

من غلام قمرم غیر غلام هیچ مگو پیش من جز سخن شمعو شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو دوش دیوانه شدم عشق مرا دیدو بگفت آمدم نعره نزن جامه ندر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو دگر هیچ مگو دگر هیچ مگو گفتم این روی فرشتس عجب یا بشرست گفت این غیر فرشتست و بشر هیچ مگو بشر هیچ مگو بشر هیچ مگو من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت سر بجنبان که ولی جز که بسر هیچ مگو قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد در ره دل چه لطیفست سفر هیچ مگو گفتم ای دل چه مهست این دل اشارت میکرد که نه اندازه ی توست این بگذرو هیچ مگو گفتم این روی فرشتس عجب یا بشرست گفت این غیر فرشتست و بشر هیچ مگو گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو ای نشسته در این خانه ی پر نقشو خیال خیز از این خانه بر رخت ببر هیچ مگو گفتم ای دل پدری کن

Tabo Tab - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Vabastegi - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 89885

Khabe Royaei - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 89875

Taahod - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 89883

Mano Khiyale To - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ma 2ta Divooneh - Mohammad Mastan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12