حدود 1 نتیجه (1.23) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Mercedes - Mani Rahnama

با کوچه اواز رفتن نیست فانوس رفاقت روشن نیست نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست وقتی تو نباشی من به من مشکوکم به هر گل به هر سایه روشن مشکوکم مشکوکم به اشک کبوتر مشکوکم مشکوکم به خواب خاکستر مشکوکم بی تو به کابوس و به رویا مشکوکم به شعله به پروانه حتی مشکوکم باز امشب فانوسی روشن نیست با سوگ این شب یک شیون نیست از کوکب تا کوکب خواموشی شب هست و شوق شب کشتن نیست ترسم نیست از دیوار از بن بست از سایه تاریک تاریکم من از من میترسم چرا دل ببندم به شب کوچه گردی که از این سکوت سترون میترسم من از سایه های شب بی رفیقی من از نارفیقانه بودن میترسم مشکوکم به اشک کبوتر مشکوکم مشکوکم به خواب خاکستر مشکوکم با کوچه اواز رفتن نیست فانوس رفاقت روشن نیست نترس از هجوم حضورم چیزی جز تنهایی با من نیست شب هست و شوق شب کشتن نیست