حدود 57 نتیجه (0.51) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Baran Ke Shodi - Masoud Mohammad Nabi

مپرس این خانه ی کیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکی ست پیاله ها را نشمار جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست باران تو که از پیش خدا می آیی توضیح بده عاقل و فرزانه یکی ست بر درگه او چون که بیفتند به خاک شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکی ست این بی خردان خویش خدا می دانند اینجا سند و قصه و افسانه یکی ست گر درک کنی خودت خدا می بینی درکش نکنی کعبه و بتخانه یکی ست با سوره ی دل اگر خدا را خواندی حمد و فلق و نعره ی مستانه یکی ست از قدرت حق هرچه گرفتند به کار در خلقت تو و بال پروانه یکی ست مپرس این خانه ی کیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکی ست پیاله ها را نشمار جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست این بی خردان خویش خدا می دانند اینجا سند و قصه و افسانه یکی ست گر درک کنی خودت خدا می بینی درکش نکنی کعبه و بتخانه یکی ست شعر مهدى مختارزاده ترانه شعر آهنگ برای اولین بار در   

Hese Aramesh - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eteraf - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Simin Bari - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Emrooz Vaghteshe - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Mahe Divooneh - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Adam Barfi - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Niloofar - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Az Yad Mibaram - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bas Kon - Masoud Mohammad Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد123456