حدود 8 نتیجه (0.74) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Sar Khoshaan - Kiavash

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shaaneh - Kiavash

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Soghati - Kiavash

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shabe Mahtab - Kiavash

امشب به بر من است ُ آن مایه ناز یا رب تو کلید صبح ُ در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز امشب شب مهتابه حبیبم را می خوام حبیبم اگر خوابه طبیبم را می خوام خواب است و بیدارش کنید مست است و هشیارش کنید گویید فلانی اومده آن یار جانی اومده اومده حال تو، احوال تو سیه خال تو، سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود اومده حال تو، احوال تو سیه خال تو، سپید روی تو سیه موی تو ببیند برود امشب شبه مهتابه حبیبم رو می خوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوام امشب شبه مهتابه حبیبم رو می خوام حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوام

Montazerat Boodam - Kiavash

شب به گلستان تنها منتظرت بودم باده نا کامی در هجر تو پیمودم منتظرت بودم منتظرت بودم آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم منتظرت بودم منتظرت بودم بودم همه شب دیده به ره تا به سحر گاه ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه غمها به سر آمد رنج غم دوران از دل بزدودم منتظرت بودم منتظرت بودم پیش گلها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونت در آن عشق و جنون مفتون تو بودم اکنون از دل من بشنو تو سرودم منتظرت بودم منتظرت بودم

Bahare Delneshin - Kiavash

تا بهار دلنشین،آمده سوی چمن. ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن. چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر. تا که گلباران شود کلبه ی ویران من. تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان. تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان. چون سِپندم بر سر آتش، نشان بنشین دمی. چون سرشکم در کنار،بنشین نشان سوز نهان. تا بهار دلنشین،آمده سوی چمن. ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن. چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر. تا که گلباران شود کلبه ی ویران من. بازآ ببین در حیرتم،بشکن سکوت خلوتم. چون لاله ی تنها ببین،بر چهره داغ حسرتم. ای روی تو آیینه ام،عشقت غمِ دیرینه ام. بازآ چو گل در این بهار،سر را بِنِه بر سینه ام. تا بهار دلنشین،آمده سوی چمن. ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن. چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر. تا که گلباران شود کلبه ی ویران من.

Bemon To Pisham - Shahrokh Kiavash

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ashegh Naboodi - Kiavash Arad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد