حدود 72 نتیجه (0.52) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Khoda Negahdar Ham Khooneh - Parsa

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Khoda Negahdar Ham Khooneh - Parsa

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Khoda Negahdar Ham Khooneh - Parsa

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 55468

Khooneh Be Khooneh new - Fereydoun Aseraie

خونه به خونه کوچه به کوچه سایه به سایه دنبال تو گشتم.... دویدم دویدم نشونتو ندیدم هرچی دویدم اما به جایی نرسیدم شکستم شکستم از اینکه بی تو هستم رفتیو بی تو اما دل به کسی نبستم خونه به خونه کوچه به کوچهدنیا رو گشتم... خونه به خونه کوچه به کوچه دنبال تو گشتم... دویدم دویدم خاتون من ندیدم نه آب دیدم نه نونی مرگ به جون خریدم شکستم شکستم از اینکه بی تو هستم خاتون من کجایی که دیگه بی تو هستم خونه به خونه کوچه به کوچه دنیا رو گشتم... خونه به خونه کوچه به کوچه دنبال تو گشتم...

کد همراه اول : 55468

Khooneh Be Khooneh - Fereydoun Aseraie

خونه به خونه کوچه به کوچه سایه به سایه دنبال تو گشتم دویدم و دویدم نشونتُ ندیدم هرچی دویدم اما به جایی نرسیدم شکستم و شکستم اببین کهبی تو هستم رفتی و بی تو اما دل به کسی نبستم خونه به خونه کوچه به کوچه دنیا رو گشتم خونه به خونه کوچه به کوچه دنبال تو گشتم دویدم دویدم خاتونُ من ندیدم نه آب دیدم نه نونی مرگُ به جون خریدم شکستم و شکستم از این که بی تو هستم خاتون من کجایی که دیگه بی تو خسته م خونه به خونه کوچه به کوچه دنیا رو گشتم خونه به خونه کوچه به کوچه دنبال تو گشتم خونه به خونه کوچه به کوچه سایه به سایه دنبال تو گشتم دویدم دویدم خاتونُ من ندیدم نه آب دیدم نه نونی مرگُ به جون خریدم شکستم و شکستم از این که بی تو هستم خاتون من کجایی که دیگه بی تو خسته م خونه به خونه کوچه به کوچه دنیا رو گشتم خونه به خونه کوچه به کوچه دنبال تو گشتم

Arameshe Khooneh - Emad Hosseini

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Rahe Khooneh - Siavash Fazeli

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Khooneh Koocheh - Hooshmand

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 32287

Khooneh - Babak Bayat

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Khooneh - Amir Karimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12345678