حدود 1 نتیجه (0.95) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Khatooneh Eshgh - Saeed Shayesteh

اشک چشمام میباره سینه دلتنگی داره دوری از خاتون عشق درد سنگینی داره رفت و اما چی بگم دنیا خاکستری شد دلشکسته در قنجمرغکی بستری شد حالا ای هم سفرااو کجا و من کجا غم دنیا مال من خوشی هاش مال شما من با این حسرت و آهمن با این آوار بلا اشک دنیا مال من خنده هاش مال شما اون که با خوب و بدم منو دوست داشت دیگه رفت تا جدا بودم از اون چشم به درهآش دیگه رفت آخه ای سنگ صبور باز تحمل چه جوری با قد خم شده امتاب مشکل چه جوری حالا ای هم سفرااو کجا و من کجاغم دنیا ما من خوشی هاش مال شما من با این حسرت و آهمن با این آوار بلا اشک دنیا مال منخنده هاش مال شما آخه ای خاتون عشق بد تو با کی بگم باسه خوبی باسه بد گوش به حرف کی بدم تو بگوتو بگو باز تحمل چه جوریبا قد خم شده ام تاب مشکل چه جوری دیگه ای سنگ صبور باسه من اشکی نریزآخه اون خاتون عشق بر نمی گرده عزیز حالا ای سنگ صبور باسه من اشکی نریز آخه اون خاتون عشق بر نمی گرده عزیز منو بغض بی کسی مونده در غربت شب رفته تا عمق عذاب خسته و پا تشنه ام روی زخم سینه ام آخه ای خاتون عشق تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش تو بیا به خواب من نقش چشماتو بکش