حدود 11 نتیجه (0.41) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Delsard - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Darde Man - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hese jadid - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sokote Saat ha - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Mano Nakhasti - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Cheshmaye Asali - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Irane Man - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Mitarsam - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Tahghir (Ft Mohammad Ali Karimi and Matin) - Hamed Sheykh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Negaranam Nasho - Hamed Sheykh

ضربان قلبم تندتر میشه کم کم روی گونه هامون میشینه نم نم اشکای آسمون بخاطر بودن ما دلتو دادی به من درگیر پاییز نشدم نذار توو مرداب تنهایی غرق شم دستامو بگیر نذار با دنیا سرد شم تو با منی حالم خوبه ولی چشام پر از اشکه نگرانم نشو عشقم این اشکا از سر شوقن شوق رسیدن به تو کی فکرشو میکرد ی روز دست تو توو دست منه نگاه تو مال منه ضربان قلبم قلبم قلبم روی گونه هام تو با منی حالم خوبه ولی چشام پر از اشکه نگرانم نشو عشقم این اشکا از سر شوقن شوق رسیدن به تو کی فکرشو میکرد ی روز دست تو توو دست منه نگاه تو مال منه نگرانم نشو عشقماین اشکا از سر شوقن12