حدود 45 نتیجه (0.57) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Behtarin Hadese - Amir Sinaki

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadeseh - Ahmad Safaei

 Lyrics Music Hadeseh Ahmad Safaei  از من نگذر که نبودت یه ست واسه من هنوز نرفته پیر شدم داره میترکه بغض من بی تاب و بی قرارم کم کن از غرورت هیچ چیزی منو آروم نمیکنه جز عطر حضورت شوخی نگیر این حال منو که حال دلم خرابه فکر نبودن تو واسم یک روزم عذابه این که بی تفاوتی چطور از کجا شروع  که با رفتن تو زندگیم یهو زیرو رو شد شوخی نگیر این حال منو که حال دلم خرابه فکر نبودن تو واسم یک روزم عذابه این که بی تفاوتی چطور از کجا شروع که با رفتن تو زندگیم یهو زیرو رو شد این آخرین خواهشه برای موندنت دنیامو ویرون نکن با این نموندنت بی قرارم هر نفس از این تصمیم تو هرکاری ام کنی نمیرم از پیش تو شوخی نگیر این حال منو که حال دلم خرابه فکر نبودن تو واسم یک روزم عذابه این که بی تفاوتی چطور از کجا شروع که با رفتن تو زندگیم یهو زیرو رو شد شوخی نگیر این حال منو که حال دلم خرابه فکر نبودن تو واسم یک روزم عذابه این که بی تفاوتی چطور از کجا شروع که با رفتن تو زندگیم یهو زیرو رو شد تکست آهنگ  

Behtarin Hadese - Pouya Saleki

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ye Hadese - Pouya Saleki

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadeseh ft. Arman Esmaeili - Parsa Mahmoudi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadeseh - Kambiz Koosha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadeseh - Bahador Salehi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadese - Iman Karimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadese - Rizal Mohammadi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Hadese - Mehdi Jalili

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12345