حدود 7 نتیجه (0.5) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Gereh - Hall Band

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 76496

Havaye Gereh - Omid Jahan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gereh - Amin Fayaz

گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم دل من دل به دلت داد بده دستات و به دستام آخه ستاره ای نیست وقتی نیستی توی شب هام تو نزار که توی دنیا به عشق ببازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم دل من دل به دلت داد بده دستات و به دستام آخه ستاره ای نیست وقتی نیستی توی شب هام تو نزار که توی دنیا به عشق ببازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم گره خورده با نگاهت تو تموم آرزوهام تو اگه یه روز نباشی خیلی من بی کس و تنهام تو بگو با غم دنیا چجور بسازم

Gereh - Mehrdad Shourian

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gereh - Mehrdad Parvin

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gereh - Hoveyda

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gereh - Saeed Zahedi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد