حدود 10 نتیجه (0.28) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Farvardin - Ballgard

بگو ف، مث فروردین. هنوز شروع نشده میخوایم برگردین. بگو ب، بابا بیخیال شو. شلوارت ُ در بیار و مث ما شو. ولی نه؛ چرا؟ میگن اینکارا زشته. اگه طاقت بیاری جامون تو بهشته. ای وای، هیهات، من غافلِ دل و الوات. ولی من رِندم، آشفته و کمی خنگم. کمی خُل، یه نمه شُل. شیش و هشتیِ ساز و دهل. وای! وای! وای! وای! دَدَم وای! نمی‌شم دیگه تو خودم جای. حالا یا حق، یا هو. من و دریاب ضامن آهو. که شدم عاقد، دیگه وارد. میزنم هی پشتک و وارو. آره داره میره زور توی بازو. بگیر که اومد استاد کنگ‌فو. بشمار یک، اینه معرفت سالک. بشمار دو، تا نگم جز به تو من لبیک. بشمار سه، پس دل دل دیگه بسه. حالا اومدم چون مردم. ایستاده ولی پُرِ دردم. آره من، خفنم. پیچیده دور تن کفنم.

Farvardin - Javad Khakpour

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 67846

Farvardin - Aminallah Rashidi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sobhe Farvardin ft. Alireza Gharaei Manesh - Mehdi Yaghmaei

شفاف مثل آب و آینه خونگرم مثل صبح فروردین آزاد مثل تنگ بی ماهی امید مثل گفتن آمین دلخواه مثل نم نم بارون احساس نابی توی رگ هاشه عظرش همه دنیارو پر کرده شاید بهارم عاشقش باشه نوروز با عشق دنیارو زیبا کرد عطر و نورو تن پوش دنیا کرد برگشت تا گل از خواب خوش پاشه خندید تا عشق همراهمون باشه نوروز یعنی روزمون تازست نوروز یعنی عشق آزاده یعنی برای تو برای من یه اتفاق خوب افتاده نوروز یعنی اینکه میتونی پس نا امیدی هارو حاشا کن یعنی به دنیا هم بگو میشه یعنی یه راه تازه پیدا کن یعنی یه راه تازه پیدا کن.. نوروز با عشق دنیارو زیبا کرد عطر و نورو تن پوش دنیا کرد برگشت تا گل از خواب خوش پاشه خندید تا عشق همراهمون باشه

Farvardin - Kamran Hamzei

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Havaye Farvardin - Bijan Ahmadi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sobhe Farvardin - Mehdi Yaghmaei

شفاف مثل آب و آینه خون گرم مثل صبح فروردین آزاد مثل تنگ بی ماهی امید مثل گفتن آمین دلخواه مثل نم نم بارون احساس نابی توی رگهاشه عطرش همه دنیارو پر کرده شاید بهارم عاشقش باشه نوروز با عشق دنیارو زیبا کرد عطر و نورو تن پوش دنیا کرد برگشت تا گل از خواب خوش پاشه خندید تا عشق همراهمون باشه نوروز یعنی روز ممتاز است نوروز یعنی عشق آزاده یعنی برای تو برای من یه اتفاق خوب افتاده نوروز یعنی اینکه می تونی پس ناامیدی هارو حاشا کن یعنی به دنیا هم بگو میشه یعنی یه راه تازه پیدا کن یعنی یه راه تازه پیدا کن نوروز با عشق دنیارو زیبا کرد عطر و نورو تن پوش دنیا کرد برگشت تا گل از خواب خوش پاشه خندید تا عشق همراهمون باشه نوروز با عشق دنیارو زیبا کرد عطر و نورو تن پوش دنیا کرد برگشت تا گل از خواب خوش پاشه خندید تا عشق همراهمون باشه

Tasnife Mojdeh Farvardin - Faramarz Payvar

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Boye Farvardin - Hassan Kassaie

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Farvardin - Javad Badizadeh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد