حدود 24 نتیجه (0.94) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Eshgh Yani - Javad Razzaghi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani - Hashem Ramezani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani Hamin - Damon Noordin

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani Baroon Nam Nam - Mohammad Mousavi Fahim

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani To - Hadi Ghoreishi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani - Mahour Band

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 98291

Eshgh Yani - Pouya Bayati

اونی که گم شد فالش قصه ی مردم شد حالش رفت و نیومدی دنبالش من بودم من بودم اونی که پیرش کردی از همه چی سیرش کردی با قصه درگیرش کردی من بودم من بودم عشق یعنی تنها نزاری کسی رو که میخوادت یعنی اون توی تابوتم نره از یادت یعنی راز سکوتت و علت فریادت عشقت یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الی اون یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون عشق یعنی تنها نزاری کسی رو که میخوادت یعنی اون توی تابوتم نره از یادت یعنی راز سکوتت و علت فریادت اره عشقت یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الی اون یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون اونی که تمامش کردی زندگیشو حرامش کردی کشتیش و آرامش کردی من بودم من بودم اونی که دردش بودی آتیش دل سردش بودی فاتحه ی نبردش بودی من بودم من بودم عشق یعنی تنها نزاری کسی رو که میخوادت یعنی اون توی تابوتم نره از یادت یعنی راز سکوتت و علت فریادت عشقت یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الی اون یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون عشق یعنی تنها نزاری کسی رو که میخوادت یعنی اون توی تابوتم نره از یادت یعنی راز سکوتت و علت فریادت اره عشقت یعنی هیچی نمونه تو قلبت و الی اون یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون

Eshgh Yani - Hossein Ghorbanpour

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani - Alireza Mehrkam

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshgh Yani Ye Pelak - Haaj Mahmoud Karimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد123