حدود 25 نتیجه (0.63) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Engar Na Engar - Amin Habibi

سر تو انداختی پایین راه تو کشیدی و می ری انگار نه انگار، که یه روز می گفتی بی من می میری داری ازم دور می شی و نگاهمم نمی کنی این دفعه راس راسی داری می ری و ترکم می کنی نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم قول و قرارمون چی شد؟ رویای عاشقونمون اون همه عطر عشقی که پیچیده بود تو خونمون اون همه حرف های قشنگ که واسه ی هم می زدیم اون همه احساسی رو که هر دو ازش دم می زدیم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم قول و قرارمون چی شد؟ رویای عاشقونمون اون همه عطر عشقی که پیچیده بود تو خونمون اون همه حرف های قشنگ که واسه ی هم می زدیم اون همه احساسی رو که هر دو ازش دم می زدیم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم

Engar Na Engar - Mohammad Aghakhani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Ehsanoddin Moein

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Iman Hosseini

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Mohammad Alipour

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 35201

Engar Na Engar - Ehsan Khaje Amiri

کنج خونه نشستیو درو رو دنیا بستیو از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی هیمیگیتقدیر منه نمیگیتقصیر منه تو اینوسط چیکاره ای که عمریه آواره ای آهنگ انگار نه انگار از احسان خواجه امیری بهش میگم بسه دیگه چیکار داریکیچیمیگه نذار خودتو سر کار انگار نه انگار میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده پاشوو دست رو دست نذار انگار نه انگار آهنگ انگار نه انگار از احسان خواجه امیری تویگذشته موندیو هیدلتو سوزوندیو هر چیمیگم بخند یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارنو دشمنیبا تو دارنو همش باتو بد میکنن راه تو رو سد میکنن آهنگ انگار نه انگار از احسان خواجه امیری اینا همش بهونته کارایبچه گونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره تموم که شد به روت نیار انگار نه انگار

Aslan Engar Na Engar - Mostafa Yeganeh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Hossein Taheri

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Amir Amirabadi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Engar Na Engar - Amin Habibi

سر تو انداختی پایین راه تو کشیدی و می ری انگار نه انگار، که یه روز می گفتی بی من می میری داری ازم دور می شی و نگاهمم نمی کنی این دفعه راس راسی داری می ری و ترکم می کنی نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم قول و قرارمون چی شد؟ رویای عاشقونمون اون همه عطر عشقی که پیچیده بود تو خونمون اون همه حرف های قشنگ که واسه ی هم می زدیم اون همه احساسی رو که هر دو ازش دم می زدیم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم قول و قرارمون چی شد؟ رویای عاشقونمون اون همه عطر عشقی که پیچیده بود تو خونمون اون همه حرف های قشنگ که واسه ی هم می زدیم اون همه احساسی رو که هر دو ازش دم می زدیم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم نرو ، نرونمی تونم بی تو دووم بیارم نرو ، نروکه بی تو من سیاه روزگارم123