حدود 1 نتیجه (1.18) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

کد همراه اول : 50423

Emam Hasan - Pouya Bayati

میریزه از چشام قطره های این خون دل ای خدا میشینه تو نگام غربت چندین ساله ی کوچه ها مگه یادم میره من بودم و یک گل پرپر مگه یادم میره خونابه ی بال کبوتر مگه یادم میره زخم روی صورت مادر مگه یادم میره من بودم و کوچه ی غمها مگه یادم میره افتادن مادر تنها مگه یادم میره روی زمین چادر زهرا تو دستای منه چادر خاکی زهرا مادرم پیش چشم ترم دست دشمن رد شد از روی سرم مگه یادم میره من بودم و یک گل پرپر مگه یادم میره خونابه ی بال کبوتر مگه یادم میره زخم روی صورت مادر مگه یادم میره من بودم و کوچه ی غمها مگه یادم میره افتادن مادر تنها مگه یادم میره روی زمین چادر زهرا مگه یادم میره من بودم و کوچه ی غمها مگه یادم میره افتادن مادر تنها مگه یادم میره روی زمین چادر زهرا