حدود 1 نتیجه (1.2) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

میدونستم - شهاب بخارایی

  دیگه باور ندارم اون نباشه ولی مدام خوابش رو ببینمازم دوره ولی این آرزومهفقط یه لحظه روبروش بشینم صدام نمیرسه به گوشش اماباهاش قد یه دنیا حرف دارمیه جوری بغض کردم که میدونممیتونم اشک اونو هم درآرم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم   با اینکه نیست و شاید برنگردهدارم غماشو میکشم رو دوشمدارم بو میکنم عطرشو امانمیدونم چرا آروم نمیشم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم ترانه سرا محمد شهیدی فر تکست آهنگ