حدود 1 نتیجه (1.16) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Midoonestam - Shahab Bokharaei

  دیگه باور ندارم اون نباشه ولی مدام خوابش رو ببینمازم دوره ولی این آرزومهفقط یه لحظه روبروش بشینم صدام نمیرسه به گوشش اماباهاش قد یه دنیا حرف دارمیه جوری بغض کردم که میدونممیتونم اشک اونو هم درآرم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم   با اینکه نیست و شاید برنگردهدارم غماشو میکشم رو دوشمدارم بو میکنم عطرشو امانمیدونم چرا آروم نمیشم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم یه روز میذاره میره آخه احساس کردمولی شاید واسه اینکه بمونهیه خورده دیر التماس کردم ترانه سرا محمد شهیدی فر تکست آهنگ