حدود 1 نتیجه (1.69) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Khosh Misham - Behnam Alamshahi

در انتظارت مُنُم وای تو گلی مُ خارُم در انتظارت مُنُم به درِ خونت رسیدُم آهی از دل کشیدُم به درِ خونت رسیدُم آهی از دل کشیدُم بدو پیشُم بدو پیشُم مکن آزار مَده نیشُم آی لالای لالالای ... آی لالای لالالای آی لالای لالالای ... آی لالای لالالای بیا رحمی بکن بر دلِ زارُم اسیرت شدم و چاره ندارُم بیا رحمی بکن بر دلِ زارُم اسیرت شدم و چاره ندارُم بگو از ما چه دیدی یا از که شنیدی بگو از ما چه دیدی تو چرا نامه نمی دی این حرفا این حرفا همش قولِ محاله این حرفا همش خواب و خیاله ظهرِ تابستون نشستُم قلم و کاغذ به دستُم واسه یارِ خود نوشتُم که به عشقِ تو مُ بستُم بی تو با جنگلِ انبوهِ نگات بی تو با صحرای رنگینِ چشات بی تو با جنگلِ انبوهِ نگات بی تو با صحرای رنگینِ چشات خشک میشُم فنا میشُم پیر میشُم رها میشُم در انتظارت مُنُم وای تو گلی مُ خارُم در انتظارت مُنُم دوریت کرده پیرُم به خدا که ما اسیرُم آی لالای لالالای ... آی لالای لالالای آی لالای لالالای ... آی لالای لالالای بیا رحمی بکن بر دلِ زارُم اسیرت شدم و چاره ندارُم بیا رحمی بکن بر دلِ زارُم اسیرت شدم و چاره ندارُم بگو از ما چه دیدی یا از که شنیدی بگو از ما چه دیدی تو چرا نامه نمی دی این حرفا این حرفا همش قولِ محاله این حرفا همش خواب و خیاله