حدود 1 نتیجه (0.65) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

کد همراه اول : 91488

Atish Atish - Keyvan K

ترانه از کیوان – موزیک ................................................. آتیش آتیش الو الو...... بچه های محله رو........ سر کوچه با هم میشنن..... یواش بیا... یواش برو..... ............. دختر مو طلایی....... چقد چقد بلایی....  اهل کدوم دیاری....... عشقو واسم میاری........ .................... در خونه رو نبستم...... کاسه و قاشق تُو دستم....... بده یه هدیه به من........   نزاری یه وقت واسم کم....... واسم کم...     واسم کم.....      …………… چادر نماز گل گلی .....     پشته دیوار....کاگلی........ خوشگلی و تپل و مپل.........      هستی مثه یه دسته گل.......... هستی مثه یه دسته گل.......... هستی مثه یه دسته گل..........   آتیش آتیش الو الو ......      رو هیزم هست یه دیگ پلو....... میخوریم امشب  مرغ و چلو......  بمون پیشم   هیجا نرو... هیجا نرو....     هیجا نرو .....     ............................. ترقه و فش فشه........   نزار صداش کم بشه......... آسمون رنگارنگ....   چقد هستش این قشنگ.....   آتیش شدش شعله ور......  دستمو بگیر تو ببر........ از روی آتیش... بپر ...  از روی آتیش بپر....... ................. زردی من از تو ...... سرخی تو از من ........ درد و غما.... شدش کم .....   درد و غما... شدش کم.،   این حاجی فیروز ماس ....... فرهنگ نوروز ماس....... نوروز پیروز ماس ......   نوروز پیروز ماس........ .................... اینکه خوندش من هستم...... اهل همین دیارم......... عشقو برات میارم........ کتاب غم رو بستم........ کیوان موزیک من هستم....... کیوان موزیک من هستم....... من هستم....... من هستم....... ....... ... .