حدود 17 نتیجه (0.51) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Deldadeh - Rouhullah Mehri

به تو دل دادم که وفا بکنی به تو دل دادم که جفا نکنی تو و بد عهدی تو منو جان سختی من دل من خون از غم تو دل تو شاد از غم من دل تو شاد از غم من وای از این دل وای از این دل تو به جانم آتشی افکندی کز جور و جفا که دلی دیگر نماند پروانه بر گرد شما منو تنهاییو اشک و آه شبهای دراز که چو شمعی سوزم از داغ نهان خود به نیاز تو و بد عهدی تو منو جان سختی من دل من خون از غم تو دل تو شاد از غم من دل تو شاد از غم من وای از این دل وای از این دل تو به جانم آتشی افکندی کز جور و جفا که دلی دیگر نماند پروانه بر گرد شما منو تنهاییو اشک و آه شبهای دراز که چو شمعی سوزم از داغ نهان خود به نیاز تو و بد عهدی تو منو جان سختی من دل من خون از غم تو دل تو شاد از غم من دل تو شاد از غم من وای از این دل وای از این دل

Deldadeh - Hamed Shadkamali

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deldadeh - Mahmood Najafi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deldadeh - Saeed Mobarhan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 83575

Tasnife Deldadeh - Iraj Bastami

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 83575

Deldadeh - Iraj

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 38553

Deldadeh - Omid Alahkoohi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deldadeh - Mehdi Entezar

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deldadeh - Amir Hafez

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deldadeh - Mohammad Zare

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12