حدود 1 نتیجه (2.07) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Boro - Amir D Va

گول ِ حرفاتو نخوردم گول ِ حرفامو نخوردل به عشق تو نمیدم دل ِ تو ازم ببُرنگو من برای تو همیشه مثل قبلناممنو تو بدرد هم نمیخوریم ختم کلام بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم منو تو نمیشه با هم رو به راه شیمهمه اون خاطره ها که خوبه پاشیدمنو تو دیگه بُریدیم و محالهکه بتونیم حتی تو یه خونه باشیممنو تو آتیش و آبیممنو تو با هم تو عذابیممنو تو دیگه باید دور شیممنو تو چند ساله تو خوابیم.. بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم ترانه‌ سرا امیر مقصودلو تکست آهنگ