حدود 72 نتیجه (0.79) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Bonbast - Amin Davoodi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast (Mehdi Milani Remix) - Parham Ebrahimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Parham Ebrahimi

دلتنگیهامو هیچ کس نمی تونه بفهمه خیلی دلم گرفته دنیا چقدر بی رحمه آشفته و پریشون دلسردو نا امیدم از بس بد آوردم آخر خط رسیدم دنبال تو میگردم هرجا نشونه ای هست مثل همیشه اما باز میرسم به بن بست نمی دونم کجا یی دارم آتیش میگرم تورو میترسم آخر نبینم و بمیرم دنبال تو میگردم نمیدونم کجایی از غم وغصه تو دلم رسید به بن بست راهی واسم نمونده گریه دیگه بی فایده ست تو نیست و دروغە حتی دیگه خندهام فرقی رو میشه حس کرد از روشیار لب هام دنبال تو میگردم هرجا نشونه ای هست مثل همیشه اما باز میرسم به بن بست نمی دونم کجای دارم آتیش میگرم تورو میترسم آخر نبینم و بمیرم دنبال تو میگردم هرجا نشونه ای هست مثل همیشه اما باز میرسم به بن بست نمی دونم کجای دارم آتیش میگرم تورو میترسم آخر نبینم و بمیرم

Bonbast new - Parham Ebrahimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Amir Tarami

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Saeed Foroozesh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Hamed Imani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Mohsen Fasaee

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Maysam Nikbin

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bonbast - Bardia Saberi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12345678