حدود 27 نتیجه (1.51) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Del Ey Del - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gandom Gole Gandom - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Koja Miri Foloni - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Na Digeh In Vaseh Ma . . . - Bijan Mofid

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه نه دیگه این واسه ما دل نمیشه هر چی من بهش نصیحت می کنم که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمی شه میگه یا اسم آدم دل نمی شه یا اگه شد دیگه عاقل نمی شه بهش میگم جون دلم این همه دل توی دنیا چرا یک کدوم مثل دل خراب و صاحب مرده ی من پا پی خیال باطل نمی شه چرا از این همه دل یک کدوم مثل تو دیوونه ی زنجیری نیست یک کدوم صبح تا غروب تو کوچه ول نمی شه میگه یک دل مگه از فولاده میگه یک دل مگه از فولاده که تو این دور و زمونه چشش و هم بذاره هیچ چیزی نبینه یا اگه چیزی دید خم به ابروش نیاره میگه هر صید که می شه قلب باشه میگه هر صید که می شه قلب باشه اما هر چی قلب شد دل نمی شه نه دیگه نه دیگه نه دیگه این واسه ما دل نمی شه نه دیگه این واسه ما دل نمی شه نه دیگه این واسه ما دل نمی شه نه دیگه این واسه ما دل نمی شه نه دیگه این واسه ما دل نمی شه

Do Ta Cheshme Siah Dari - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Abu Saeid Abolkhier - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aftab Amad Aftabe Mehr Amad - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Avalin Parvaz - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Kuti Va Muti - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Dome Gorbe - Bijan Mofid

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد123