حدود 6 نتیجه (0.44) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

کد همراه اول : 70935

Tasnife Ey Aman - Shahram Nazeri

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ey Aman ft. Fatiyeh Ameri - Masoud Fardmanesh

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Tasnife Ey Aman - Mohammad Reza Shajarian

ای آمان از فراغت، آمان مردم از اشتیاقت، آمان از که گیرم سراغت، آمان از که گیرم سراغت، آمان آمان، آمان، آمان هی آمان آمان، آمان، آمان هی آمان چشم لیلی چو بر مجنون شد دل ز دیدار او پر خون شد خون شد از راه دل بیرون شد خون شد از راه دل بیرون شد آمان، آمان، آمان هی آمان آمان، آمان، آمان هی آمان عارف و عامی از می مستند احد و پیمان به ساغر بستند پای خود توبه را بشکستند پای خود توبه را بشکستند آمان، آمان، آمان هی آمان آمان، آمان، آمان هی آمان

کد همراه اول : 70935

Tasnife Ey Aman - Shahram Nazeri

ای امان از فراقت آمان مردم از اشتیاقت آمان از که جویم سراغت آمان آمان آمان آمان آی آمان چشم لیلی چو بر مجنون شد دل ز دیدار او پر خون شد خون شد از راه دل بیرون شد آمان آمان آمان آی آمان

Aman Ey (Instrumental) - Changiz Habibian

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aman Ey - Changiz Habibian

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد