حدود 25 نتیجه (0.45) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Aber - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Amoo Abbas ft. Yaser Atash Afrooz - Babak Aberoon

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aberooye Koocheha - Mehdi Darvishzade

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

01 Aber - Farid Fazli

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aberuye Eshgh - Ali Mohamadi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aberoorizi - Shahram Sepehre

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Abero - Bndsun.org

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aberu - Ratin Raha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aberoo - Amin Rostami

پاشو برو از این خونه وقتی میری درو ببند نه پیش روم گریه کن و نه پشت سر بهم بخند خسته شدم بس که ازت عشق دروغکی دیدم پاشو برو از این خونه بسمه هرچی کشیدم من آبروتو می خرم تو آبرومو می بری خیلیا بد بودن باهام تو دیگه خیلی بدتری فکر نکنی زندگیمو می خوام ازت پس بگیرم فقط می خوام پاشی بری اگه نری خودم میرم اگه نری خودم میرم منتظر چی هستی باز به هر کی خواستی دل بباز دلت برام نسوزه باز دردسر تازه نساز می دونی چند وقته دارم با بدیات تا می کنم هرچی خرابم می کنی باهات مدارا می کنم من آبروتو می خرم تو آبرومو می بری خیلیا بد بودن باهام تو دیگه خیلی بدتری فکر نکنی زندگیمو می خوام ازت پس بگیرم فقط می خوام پاشی بری اگه نری خودم میرم اگه نری خودم میرم

Bi Aberoo - Mehdi Asgari

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

جستجوهای مرتبط Aber

123