حدود 1 نتیجه (1.24) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Ab Zanid Rah Ra - Mahmoud Aligholi

آب زنید راه را، هین که نگار می رسد مژده دهید باغ را، بوی بهار می رسد راه دهید یار را، آن مه ده چهار را کز رخ نور بخش او، نور نثار می رسد چاک شده ست آسمان،غلغله ای ست در جهان عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد تیر روانه می رود، سوی نشانه می رود ما چه نشسته ایم پس، شه ز شکار می رسد باغ سلام می کند، سرو قیام می کند سبزهپیاده می رود، غنچه سوار می رسد