حدود 198 نتیجه (0) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Xendey Gul - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Risey Dil - Adnan Karin

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shamameh Va Khal Khal - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Rastay Khiaban - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Akh Leilo Dakh Leilo - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Narenjo Limou - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Motrebe Harifan - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Golah Golah - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Chavkhas - Kamkarha

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Aman Hey Aman - Seddigh Tarif

هەی داد هەی بێداد کەس دیار نیە هەی داد هەی بێداد کەس دیار نیە کەس لە دەردی کەس ئاگادار نیە هەی داد هەی بێداد لەم گەورە شارە نە دەنگی دۆست دێ ،نە یار دیارە هەی داد هەی بێداد لەم گەورە شارە نە دەنگی دۆست دێ ،نە یار دیارە ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان چەرخی چاوەیلت، چەرخی چاوەیلت سەریان لێم شێوان ئازیزم سەریان لێم شێوان من دور و تۆ دور وە دوریت قەسەم من دور و تۆ دور وە دوریت قەسەم هەر وەختە بەربێ ئاگر لە جەستەم لە دوری باڵات خەمم خەڵاتە ڕۆحم ئێشکچی دەوری باڵاتە لە دوری باڵات خەمم خەڵاتە ڕۆحم ئێشکچی دەوری باڵاتە ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان چەرخی چاوەیلت، چەرخی چاوەیلت سەریان لێم شێوان ئازیزم سەریان لێم شێوان شەوان نەخەفتم بە تاسەتەوە شەوان نەخەفتم بە تاسەتەوە بۆنم دا بە بۆی هەناسەتەوە شەوان شەو ناڵین ڕۆژان ڕۆڕۆمە گشتی پەژارەی دوریەکەی تۆمە شەوان شەو ناڵین ڕۆژان ڕۆڕۆمە گشتی پەژارەی دوریەکەی تۆمە ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان چەرخی چاوەیلت، چەرخی چاوەیلت سەریان لێم شێوان ئازیزم سەریان لێم شێوان هەی داد هەی بێداد کەس دیار نیە هەی داد هەی بێداد کەس دیار نیە کەس لە دەردی کەس ئاگادار نیە هەی داد هەی بێداد لەم گەورە شارە نە دەنگی دۆست دێ ،نە یار دیارە هەی داد هەی بێداد لەم گەورە شارە نە دەنگی دۆست دێ ،نە یار دیارە ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان ئامان هەی ئامان چەرخی چاوەیلت، چەرخی چاوەیلت سەریان لێم شێوان ئازیزم سەریان لێم شێوان سەریان لێم شێوان ئازیزم سەریان لێم شێوان...

12...121314151617181920