حدود 2119 نتیجه (0.04) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Divara - Pers Rock

بگو ببینم اون عداها رو اون همه حرفا اون دورغا رو همه کارا رو بد وبیراهارو دیدی دیوارارو خوندینها رو اون فیلمارو اون اهنگ رو خونه دیگه رو گرگهای خسته رو دیدی گوشه ی تشنه صدای جنگارو خبر مردن عشق تو دلهارو نگاه خیره رو مونده رو خنده رو دیدی از یادم نرفته نمیره ظلم این دیوارا دیوارا سرزمینم میمونم همینجا میریزم دیوارا دیوارا به هر چه که دیدی و ندیدی قسمت میدم که نره از یادت رنج عشق پایه ها و ستونا دارن میفتن من موندم و از اینجا روندم و کنج این خونه ی همیشه یاد تو همه چی مال تو مرهم گریه رو دیدی گوشه ی تشنه صدای جنگارو خبر مردن عشق تو دلهارو نگاه خیره رو مونده رو خنده رو دیدی از یادم نرفته نمیره ظلم این دیوارا دیوارا سرزمینم میمونم همینجا میریزم دیوارا دیوارا به هر چه که دیدی و ندیدی قسمت میدم که نره از یادت رنج عشق پایه ها و ستونا دارن میفتن

Ye Etefaghi Oftadeh (Remix) - Pers Rock

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ye Etefaghi Oftadeh - Pers Rock

باز اومدی تو افکارم و یه هو بی بهونه داره می لرزه این ستون های تنمه نمی تونم یه جا بمونم باید برم بیرون بی قرارم می کنی و هستی آروم امروز میام به سراغت کجایی تو می گم همه جا با منه فکرای تو oh oh oh oh ..یه اتفاقی افتاده داره من و جهت میده، به سمت تو بوم بوم بوم میزنه قلب من وقتی تو رو می بینه بوم بوم بوم میزنه قلب من وقتی تو رو می بینه oh oh oh oh ..یه اتفاقی افتاده داره من و جهت میده، به سمت تو بوم بوم بوم میزنه قلب من وقتی تو رو می بینه بوم بوم بوم میزنه قلب من وقتی تو رو می بینه یه اتفاقی افتاده… oh oh oh oh داره من و جهت میده، به سمت تو

Ayneha - Press X

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Afsoos - Artin Khosh Sokhan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshghe Man - Artin Khosh Sokhan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Crusades - The Particles

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Voices - The Particles

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

I Stand Alone - The Particles

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Taken Away - The Particles

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...211212