حدود 563 نتیجه (0.01) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

کد همراه اول : 71786

Avaze Bakhtiari - Sina Sarlak

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Cheharmezrab Dashti - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71783

Havaye Asheghi - Sina Sarlak

من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی جان در بر جانانه شد، دل بر سر پیمانه شد تن ساکن میخانه شد، دارم هوای عاشقی گه نور و گه نار آمدم، گه گل گهی خار آمدم گه مست و هشیار آمدم، دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی ای شاه درویشت منم، درویش دل ریشت منم بیگانه و خویشت منم سرگشته ی کویت منم آشفته ی مویت منم، دیوانه ی رویت منم دارم هوای عاشقی، دارم هوای عاشقی دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی دارم هوای عاشقی من مست جام باقی ام، دارم هوای عاشقی حیران روی ساقی ام، دارم هوای عاشقی

کد همراه اول : 71683

Serre Eshgh new - Sina Sarlak

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

کد همراه اول : 71749

Dar Fekre To Boodam - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71767

Shabe Mahtab - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71734

Ashegh Shodam - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71763

Raftam Dare Meykhaneh - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Tak Derakhti - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71739

Avaye Ney - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...5657