حدود 307 نتیجه (0.01) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Tanhayam new - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Zendegimo Shenakhtam - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eshghe To - Babak Rahnama

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون لمس تو ، زیباییه ، یک شب رویاییه حس به تو رسیدن ، معکوس تنهایی دل گیرم از نفس هات ، بخند و آرومم کن منو به جرم قلبم ، به رویا محکومم کن عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون نقش تو ، زیباییه ، یک شب آفتابیه تو رو نفس کشیدن ، انکار بی تابیه مثل خورشید در برم ، تنم رو شعله ور کن رویای هر شبم رو با ، یک بوسه معتبر کن عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون تن تو ، ادامه ی جاده ی خورشیده چشم تو ، نور رو تن لحظه پاشیده تا تو با منی نگاهم ، خیس یک رویاست با تو موندنی شدن ، چه قده زیباست عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون

Daste Mano Begir new - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Delhoreh - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Daste Mano Begir 2 - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Be Ouj Miresam - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Now We Are Free - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

The Secret - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

One More Day - Babak Rahnama

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...3031