حدود 140 نتیجه (0) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Funky Mardi Gras - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Do Not Leave Me - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Worried Mind - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Harmonica - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Back To The Country - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Old Friend - Babak Safarnezhad

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

VA - Amir D

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Nakhand Be Man - Rezaya

صاف و رو راست باشی میخندن بهت دو دره باز باشی میخندن اهل نماز باشی میخندن بهت یه قمار باز باشی میخندن بهت تو آدما نرو میخندن بهت ببند رو خودت درو میخندن کج برو صاف نرو میخندن بهت هر وصله ای ام بخوان میبندن بهت تا میام ببینم تو دنیا چی میگذره میخندن به من تا میام پیدا کنم دختر آرزوهامو میخندن به من نخند نخند نخند نخند به من به من نخند نخند نیشو ببند تو خنده دار تری یا من نخند نخند نیشو ببند تو خنده دار تری یا من تو من صاف و رو راست باشی میخندن بهت دو دره باز باشی میخندن اهل نماز باشی میخندن بهت یه قمار باز باشی میخندن بهت تو آدما نرو میخندن بهت ببند رو خودت درو میخندن کجارو صاف نرو میخندن بهت هر وصله ای ام بخوان میبندن بهت همه به من میخندن چون شبیه هیچکی نیستم همیشه خودمم منم به اونا میخندم چون همه شبیهمن فقط دروغ میگن بگن بگن بگن بذار بگن بذار بگن اینجوری جا بیشتر میشه واسه من نخند نخند نیشو ببند تو خنده دار تری یا من نخند نخند نیشو ببند تو خنده دار تری یا من تو من

Ma Rooye Zamin Hastim - ChasB

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shekare Ahoo - Ali Nabi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...1314