حدود 140 نتیجه (0) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

آواز جنگ واقعی - بمرانی

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

شاید ترسیدم - بمرانی

قدم میزنم هیچی توی فکرم نیست بیخیال از زمان انگار مال من نیست تا اینکه تو رو دیدم از اون دور دورا پاهای بلند و چشای قشنگ گفتم هورا شاید تنهایی شاید دوستت همینجاهاس شاید اون لحظه که میخواستم من همینجاس پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم همینطوری که بهت نزدیکتر میشدم تو رویام در کنارت داشتم غرق میشدم فکر با تو بودن تا اون دور دورا شبای بلند و روزای قشنگ گفتم هورا یه نگاه به خودم کردم گفتم ای خدا میخوام برم بهش بگم حرفمو همینجا پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم ................................... دیگه چیزی نمونده بود تا بهت برسم فکری زد تو سرم که گرفت نفسم باخودم گفتم تنهایی و خوبم چی میشه؟ روزام مثل یه تلفنچی میشه تازه پولیم ندارم که خرجت کنم رفتم و اومدم باید باهات چک کنم پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم .................................. همینطوری که بهت نزدیکتر میشدم از تصمیمم بیشتر پشیمون میشدم خودمو چن سال دیگه با یه بچه دیدم یا یه عاشق مست و منگ و خسته دیدم بهت رسیدم تو چشات خیره شدم مثل یه مرد از کنارت رد شدم پاهام مال خودم نبود شاید ترسیدم پاهام مال خودم نبود شاید ترسیدم شاید ترسیدم شاید ترسیم ............................................

صبحونه ی همیشگی - بمرانی

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

باد و اتوبان با حضور ماکان اشگوری - بمرانی

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

نقاب - میکائیل

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

پشیمونم - امین اخوان

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

افتضاحه خونه - امیر دیوا

روزی که ساکتو بستی به خیالت دلو شکستیگفتی میخوای بری فکر میکردم خالی میبستیبا یه خودکار مشکی تو نامه نوشتی مثل فیلمای عشقیکه اینجانب هیچ احساسی تو دلش نیست گفتم برو برو برو اگه خیلی مردیفکر نمیکردم میذاری میری بر نمیگردیگفتم برو برو برو اگه خیلی مردیفکر نمیکردم میذاری میری بر نمیگردی حالا نیستی نیستی تو نیستی هیچکی نیست به پام بمونهحالا نیستی نیستی تو نیستی هیچکی نیست به پام بمونهحالا نیستی از وقتی رفتی زندگیم سخته همه چیم گم شد منه شلختهساعته چهارهه وقت نهاره دوباره فست فود منه بیچارههمه کارام موند حوصلم رفته اینهمه تغییر توی یه هفتهنیستی نیستی تو نیستی هیچکی نیست به پام بمونه حالا نیستی نیستی تو نیستی هیچکی نیست به پام بمونه ترانه سرا امیر تتلو تکست آهنگ  

برو - امیر دیوا

گول ِ حرفاتو نخوردم گول ِ حرفامو نخوردل به عشق تو نمیدم دل ِ تو ازم ببُرنگو من برای تو همیشه مثل قبلناممنو تو بدرد هم نمیخوریم ختم کلام بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم منو تو نمیشه با هم رو به راه شیمهمه اون خاطره ها که خوبه پاشیدمنو تو دیگه بُریدیم و محالهکه بتونیم حتی تو یه خونه باشیممنو تو آتیش و آبیممنو تو با هم تو عذابیممنو تو دیگه باید دور شیممنو تو چند ساله تو خوابیم.. بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم بذار تا که منماز تو و از این عشق لعنتی دل بکنم ترانه‌ سرا امیر مقصودلو تکست آهنگ  

مردی که لب نداشت - بمرانی

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

لعنت - میکائیل

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...1314