حدود 140 نتیجه (0) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

کد همراه اول : 79714

Piaderavi - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Two Strings - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Good Days Of Childhood - Bomrani

خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم دست بزنم من پا بکوبم من شادی کنم من جوانم دست بزنم من پا بکوبم من شادی کنم من جوانم در دلم غمی ندارم زیرا سلامت هست جانم در دلم غمی ندارم زیرا سلامت هست جانم عمر ما کوتاه س چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم عمر ما کوتاه س چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم بیایید با هم بخوانیم ترانه جوانی را بیایید با هم بخوانیم ترانه جوانی را عمر ما کوتاه س چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم عمر ما کوتاه س چون گل صحراست پس بیایید شادی کنیم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم خوشحال و شاد و خندانم قدر دنیا رو می دانم

The Blue Chip - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

The Stringless Mandolin - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Recess - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 79714

Rambling - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Im Still The Same - Bomrani

بازم من و تنهایی و یه جاده ی طولانی بازم راهی که تموم نشد تو افکار پوشالی بازم منو خطای سفید کف جاده بازم لاستیک و صاف و ماشین قراضه من هنوز همونم هنوز تو جاده ام هنوز مهمونم من هنوز می خندم با جاده ی بی انتها هنوز می جنگم سرعت من همینه تند و کند نداره من هنوز دارم می رم دیگه رسیدن نداره از دور پیدا نیست حتی یه آبادی نزدیک نمی شم حتی به یه دوراهی من هنوز همونم هنوز تو جاده ام هنوز مهمونم من هنوز می خندم با جاده ی بی انتها هنوز می جنگم زمین پرد نیست ئلی چرخش می چرخه امروز دیروز تو دلش بهم می خنده از کیلومتری که شماره نداره به جاده ای که انتها نداره من هنوز همونم هنوز تو جاده ام هنوز مهمونم من هنوز می خندم با جاده ی بی انتها هنوز می جنگم

Galaxy Of Love - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Jossie - Bomrani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...1314