حدود 641 نتیجه (0.01) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Hayatmsan - Reza Azizan

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Eybi Yokh - Afshin Azari

    سحر جان یاتمامیشام ، عکسویی گوجاخلامیشام تاصبح نخوابیدم ، عکس تورو بغل کردم اورَ ییمی اُت توتوپ یانیرام ، سنینی چون آغلامیشام قلبم آتیش گرفته و دارم میسوزم ، به خاطر تو گریه کردم نِجه اورَیونن گلیر ، منی تاپشیردون کیمه؟ چطوری دلت اومد ، منو به کی سپردی ؟ اوریمینن اوینادون ، آخی نیه آخی نیه ؟ با قلبم بازی کردی ، برای چی ، برای چی ؟ نِجه اورَیونن گلیر ، نِجه اورَیونن گلیر چطوری دلت اومد ، چطوری دلت اومد هارا گدجاخسان؟ ، گد کحا میخوایی بری ؟، برو عیبی نداره کیمه باخاجاخسان؟ ، باخ به کی میخوایی نگاه کنی ؟ ، نگاه کن عیبی نداره منی آتاجاخسان ، آت ازم دور میشی ، دور شو عیبی نداره الیمده بیر چاره یوخدیکی ، اوقد سوزیم چوخدی ، چوخدی کی چاره ای ندارم ، حرفهام خیلی زیاده گِت سنی تاپیشردیم اللها ، فقط تو رو به خدا سپردم ، عیبی نداره اگه بیروگون گداجیدون ، اونی اولدن دییدون اگه میخواستی یه روز بری ، کاش از اول میگفتی منی سالمامیش بی درده ، سوزویی دییپ گدیردون قبل از اینکه منو به این درد دچار کنی ، حرفتو میگفتی و میرفتی سن گدنن هر بیر سز ، هر بیر جور سنی پیسلیر از وقتی تو رفتی هر کسی ، به نوعی داره از تو بد میگه آخی نینیم بی اوره ییم ، گنه گونده سنی ایستیر آخه چیکار کنم که قلبم ، هر روز تو رو میخواد هارا گدجاخسان؟ ، گد کحا میخوایی بری ؟، برو عیبی نداره کیمه باخاجاخسان؟ ، باخ به کی میخوایی نگاه کنی ؟ ، نگاه کن عیبی نداره منی آتاجاخسان ، آت ازم دور میشی ، دور شو عیبی نداره الیمده بیر چاره یوخدیکی ، اوقد سوزیم چوخدی ، چوخدی کی چاره ای ندارم ، حرفهام خیلی زیاده گِت سنی تاپیشردیم اللها ، فقط تو رو به خدا سپردم ، عیبی نداره تکست آهنگ   

Doldur - Ahmad Nayebi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Leylie Ghese - Ahmad Naeeini

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Meni Zindanda Goren Aglasin - Shahrooz Ejmali

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Asheghetam - Mehrdad Kasaei

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Yalvar Sherin - Mehdi Ghodrati

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Bargard - Alireza Zahedi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Yikil Mishim Ben - Shahin Jamshidpour

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Khoshhalima - Shahrooz Ejmali

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

123456789...6465