حدود 15 نتیجه (1) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Deltangi - Amirhossein

دارم به تو فکر میکنم چرا جدایی دستاتو من کم میارم آخه کجایی نگاهتو ازم نگیر بی تو میمیرم میرم توو عمق خاطرات تورو ببینم آغوش تو آرومترین جای جهانه ی بار برای عشقمون بگیر بهانه چطور شدن روزای خوب بگو که خوابه نگو که عشق پاکمون مثل سرابه بگو دلتنگی باز دوباره آسمون دلت ابر نداره بیتابی برای دستام میمونی تا آخر باهام بگو دلتنگی باز دوباره آسمون دلت ابر نداره بیتابی برای دستام میمونی تا آخر باهام من که عاشقت شدم نگو که دیره نرو بذار عشقمون باز جون بگیره بارون زده خیابونو ببین چه حاله با تو رفتن توی بارون دیگه محاله برای برگشتن تو همیشه زوده چشمام پی نگاهتو همیشه بوده بگو دلتنگی باز دوباره آسمون دلت ابر نداره بیتابی برای دستام میمونی تا آخر باهام بگو دلتنگی باز دوباره آسمون دلت ابر نداره بیتابی برای دستام میمونی تا آخر باهام بگو دلتنگی باز دوباره آسمون دلت ابر نداره بیتابی برای دستام میمونی تا آخر باهام

Deltangie Hossein - Pouya Bayati

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi - Ali Hosseini

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi ft. Emad Hosseini - Amir Naeimi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi Haye Man - Amirhossein Noshali

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi ft. Rasool Hosseini - Saman Khosravi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi ft. Amir Naeimi - Emad Hosseini

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Deltangi ft. Rasool Hosseini 1 - Saman Khosravi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 37440

Deltangi - Hossein Anabestani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shabe Deltangi - Hossein Zaman

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد12