حدود 28 نتیجه (0.3) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Ey Darigha (Ft Sina Sarlak) - Mohsen Chavoshi

دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارد این گُل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد اینهمه دیوانگی را با که گویم با که گویم آبروی رفته ام را در کجا باید بجویم پیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامی در درونم مینشیند شوکران تلخ کامی نام تو چون قصه هر شب مینشیند بر لب من غصه ات پایان ندارد در هزارو یک شب من روی بالینم به گریه نیمه شب سر میگذارم من از تو این دیوانگی را هدیه دارم هدیه دارم من ای نهال ِ سبز تازه فصل بی بارم تو کردی تو بی نصیب و بیقرارو زارو بیمارم تو کردی تو غم عشق تو مادر زاد دارم نه از آموزش استاد دارم بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دارم خراب آباد دل آباد دارم ♪♪ ‏‎ای دریغا ای دریغا از جوانی از جوانی سوخت و دود هوا شد پیش رویم زندگانی با خودت این نیمه جان را این دل بی آشیان را تا کجاها تا کجاها میکشانی میکشانی ای نهال سبز تازه فصل بی بارم تو کردی تو بی نصیب و بیقرارو زارو بیمارم تو کردی تو طاقت ماندن ندارم آه ای دنیا خداحافظ میروم تنهای تنها ای گُل زیبا خداحافظ

Ey Darigha - Mohsen Chavoshi Ft Sina Sarlak

دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارد این گُل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارد اینهمه دیوانگی را با که گویم با که گویم آبروی رفته ام را در کجا باید بجویم پیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامی در درونم مینشیند شوکران تلخ کامی نام تو چون قصه هر شب مینشیند بر لب من غصه ات پایان ندارد در هزارو یک شب من روی بالینم به گریه نیمه شب سر میگذارم من از تو این دیوانگی را هدیه دارم هدیه دارم من ای نهال ِ سبز تازه فصل بی بارم تو کردی تو بی نصیب و بیقرارو زارو بیمارم تو کردی تو غم عشق تو مادر زاد دارم نه از آموزش استاد دارم بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دارم خراب آباد دل آباد دارم ♪♪ ‏‎ای دریغا ای دریغا از جوانی از جوانی سوخت و دود هوا شد پیش رویم زندگانی با خودت این نیمه جان را این دل بی آشیان را تا کجاها تا کجاها میکشانی میکشانی ای نهال سبز تازه فصل بی بارم تو کردی تو بی نصیب و بیقرارو زارو بیمارم تو کردی تو طاقت ماندن ندارم آه ای دنیا خداحافظ میروم تنهای تنها ای گُل زیبا خداحافظ

Fariba - Shahab Maghami

فریبا فریبا دل آرام زیبا دریغا دریغا نسازی تو با ما نغمه خوان شادی کن شوری بر پاکن معجزه کن لطفی کن دردم دوا کن از غم هجرانت قلبی پر خون دارم نو گل من رحمی بر این دل شیدا کن فریبا فریبا تو با ما بی وفایی فریبا بگو خصم به جان ما چرایی باز آ ای مه کم کن آزارم رحمی بنما به قلب بیمارم هر شب در دام غم گرفتارم خون میبارم ز چشم بیدارم بی تو فریبا دلدار زیبا حالی ندارم بیـــمارم بنشین کنارم بی تو نگارم از زندگانی بیـــزارم فریبا فریبا دل آرام زیبا دریغا دریغا نسازی تو با ما فریبا فریبا دل آرام زیبا دریغا دریغا نسازی تو با ما نغمه خوان شادی کن شوری بر پاکن معجزه کن لطفی کن دردم دوا کن از غم هجرانت قلبی پر خون دارم نو گل من رحمی بر این دل شیدا کن فریبا فریبا تو با ما بی وفایی فریبا بگو خصم به جان ما چرایی فریبا فریبا تو با ما بی وفایی فریبا بگو خصم به جان مـــــــا چرایـــــــی

Darigha - Payam Azizi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Shab7Moharram1393[05] - Akbari

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Darigha - Bahram Hasiri

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Darigha - Pouya Nezafati

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 82531

Darigha - Akbar Golpayegani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Agar 1 - Houshmand Aghili

اگر اشک بودی تو را روی چشمان خود می نشاندم اگر آه بودی تو را نیمه شب ها به لب می رساندم اگر مهر بودی به دنبال تو در دل آسمان می دویدم اگر ماه بودی فروغ تو را چون غباری به سر می فشاندم دریغا نه اشکی نه آهی نه مهری نه ماهی تو خودپرستی که پیمان شکستی که پیمان شکستی اگر زهر بودی تو را چون می نوش سر می کشیدم اگر مرگ بودی شتابان به سوی تو پر می کشیدم اگر خاک بودی در آغوش سرد تو جا می گرفتم اگر پاک بودی شبی پیکرت را به بر می کشیدم دریغا نه زهری نه مرگی نه خاکی نه پاکی تو خودپرستی که پیمان شکستی که پیمان شکستی اگر موج بودی اگر موج بودی چو طوفان به دنبال تو می دویدم اگر اوج بودی اگر اوج بودی چو خورشید آخر به تو می رسیدم اگر ابر بودی اگر ابر بودی همه عمر در سایه ات می نشستم اگر جام بودی اگر جام بودی تو را می شکستم تو را می شکستم آهاهاها دریغا دریغا نه جامی نه موجی نه ابری نه اوجی تو خودپرستی که پیمان شکستی که پیمان شکستی

Sari Golin - Hossein Alizadeh

بودَرَنین اوزونو چوبان قایتار قوزونو ساری گلین بودَرَنین اوزونو چوبان قایتار قوزونو ساری گلین نه‌او لا بیرگون گورَم اُوز یاریمین اوزونو آخ نِئنیم آمان آمان نِئنیم آمان آمان ساری گلین گل سرخ کاشتم خار رویید عشق من دریغا ای دریغا... دختر کوهستان دختر زیبا غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت مادرت بمیرد دختر کوهستان دختر زیبا دختر مارال غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت مادرت بمیرد دریغا ای دختر کوهستان دردت به جانم دریغا چه کنم دامن کشان ساقی می‌خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می‌گریزد بر جام می از شرنگ دوری بر غم مهجوری چون شرابی جوشان می بریزد دارم قلبی لرزان ز رهش دیده شد نگران ساقی می‌خواران از کنار یاران مست و گیسو افشان می‌گریزد

جستجوهای مرتبط دریغا

123