1. ترن قشنگ من - ثمین باغچه بان

  9990

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 2. ترن قشنگ من - ناصر نظر

  36960

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 3. همسر - مازیار

  28752

  همسرم همسر تنهام شریک شادی و غمهام دل هوای خونه داره بی تو من خسته و تنهام آخرین غروب هفته لحظه تاریک و روشن توی خونه منتظر باش واسه اومدن من لباس سبز تو تن کن اون لباس سبز روشن اونیکه رنگ چشاته رنگ دلخواه تو و من روی موهای قشنگت یه گل بنفشه بگذار رنگهای سیاه و ماتو همه از تو خونه بردار چشاتو قاصد راه کن واسه لحظه ر

 4. همسر - مازیار

  28699

  همسرم همسر تنهام شریک شادی و غمهام دل هوای خونه داره بی تو من خسته و تنهام آخرین غروب هفته لحظه تاریک و روشن توی خونه منتظر باش واسه اومدن من لباس سبز تو تن کن اون لباس سبز روشن اونیکه رنگ چشاته رنگ دلخواه تو و من روی موهای قشنگت یه گل بنفشه بگذار رنگهای سیاه و ماتو همه از تو خونه بردار چشاتو قاصد راه کن واسه لحظه ر