حدود 700 نتیجه (0.4) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Bashe Bashe Behesh Migam ft. Amir Shahyar & Ali Pishtaz - Saeed Panter

بگو کی میگه نباشی بد می گذره کی میگه نباشی غم بیشتره دزدیدی دلو پز می دی منو در زدی دلو بر زدی همه اطرافیات سوسولن اصولن مصولن همه منو می پان چونکه پیشتازم نگاه کن همه منو می خوان فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری بسه دیگه بسه شیطون با تو همدسته چونکه فکر می کردم خانوم عشقه یه روز دبی یه کیش و قشمه آخه اسمو می پرسی عاشقی تو آره کپ کردی نمی دونم چی شد منو دیدی و تو هل کردی پس بپیچ برو با اون پسره که بنز S داره دورو ور منم زیاده آخه علی خیلی سوپر استاره می پیچی می ری یه گوشه تو می خورم یکی یه گوشتو امیر شهریار: میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری و داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم دیگه تکراری شدی دختر می خوام بذاری و بری زودتر آخه خیلی دل منو بازیش دادن دخترشیطونه آتیش پاره برو برو دیگه بپیچ سریع آفتابی نشو تو این وری چرا آتیش می زنی به دلم بدون از تو ندارم گله کم تو یه دختر شیطونی که با این کارات افتادی به جون دل من میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری و داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم

Bashe Behesh Migam ft. Amir Shahyar & Saeed Panter - Ali Pishtaz

آها آها آها آها امیر شهریار امیر شهریار علی پیشتاز علی پیشتاز سعید پانتر سعید پانتر باشه باشه بهش میگم بگو کی میگه نباشی بد می گذره کی میگه نباشی غم بیشتره دزدیدی دلو پز می دی منو در زدی دلو بر زدی همه اطرافیات سوسولن اصولن مصولن همه منو می پان چونکه پیشتازم نگاه کن همه منو می خوان فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری بسه دیگه بسه شیطون با تو همدسته چونکه فکر می کردم خانوم عشقه یه روز دبی یه کیش و قشمه آخه اسمو می پرسی عاشقی تو آره کپ کردی نمی دونم چی شد منو دیدی و تو هل کردی پس بپیچ برو با اون پسره که بنز S داره دورو ور منم زیاده آخه علی خیلی سوپر استاره می پیچی می ری یه گوشه تو می خورم یکی یه گوشتو میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری و داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم دیگه تکراری شدی دختر می خوام بذاری و بری زودتر آخه خیلی دل منو بازیش دادن دخترشیطونه آتیش پاره برو برو دیگه بپیچ سریع آفتابی نشو تو این وری چرا آتیش می زنی به دلم بدون از تو ندارم گله کم تو یه دختر شیطونی که با این کارات افتادی به جون دل من امیر شهریار: میگی خیلی خوشگلی از همه دل می بری رو مخم راه می ری و داری سر منو درد می یاری میگی خیلی ناز داری کلی خاطر خواه داری خیلی چرت و پرت میگی و حوصلمو سر می بری فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم

Mashooghe (Ft Hamid Hiraad) - Puzzle Band

چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی پلک نزن جان جهان شبم دراز میکنی هم نظری هم خبری هم قمران را قمری هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش ای جان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای جان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل یار من دل شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دل مجنون منو کنار لیلی نشون یار من دل شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دل مجنون منو کنار لیلی نشون تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش تو لیلای دل آرام منو بال و پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باش ای جان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای جان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل

Ma Ro Bash - Habib

ما رو باش ، باز دوباره خراب عشق تو شدیم دوباره با یک نگاه ، عاشق چشم تو شدیم تو رو باش ، گذاشتی و رقیب و بیگانه شدی حالا برگشتی می گی ، عاشق و دیوانه شدی منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم ما رو باش ، شما رو باش ما رو باش ، شما رو باش تو رو باش ، جای خونه ، قفس برام ساخته بودی با گل های کاغذی ، یه باغچه گل کاشته بودی ما رو باش ، قلبمون رو به دست کی داده بودیم با دوتا خشت گلی ، چه خونه ی ساخته بودیم تو رو باش ، مست غرور ، شکستی قلب عاشق رو رفتی و تنها گذاشتی ، گل های شقایق رو منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم ما رو باش ، شما رو باش ما رو باش ، شما رو باش تو رو باش ، جای خونه ، قفس برام ساخته بودی با گل های کاغذی ، یه باغچه گل کاشته بودی ما رو باش ، قلبمون رو به دست کی داده بودیم با دوتا خشت گلی ، چه خونه ی ساخته بودیم تو رو باش ، مست غرور ، شکستی قلب عاشق رو رفتی و تنها گذاشتی ، گل های شقایق رو منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم ما رو باش ، شما رو باش ما رو باش ، شما رو باش

کد همراه اول : 30467

Mano Bash - Mehdi Moghadam

دیدی گفتم نمیشه از عاشقی بخونیم توی لحظه های بد کنار هم بمونیم دوس داشتنت دروغ بود مثل تموم حرفات منه دیوونه رو باش گریه می کردم برات دیدی گفتم یه روزی تنهام می ذاری یه روز می رسه میگی دوسم نداری دانلود آهگن غمگین منو باش از مهدی مقدم وای منو باش عه عه منو باش چقد بچگی می کردم تو خوابم و تو تو بیداریام باهات زندگی می کردم دانلود آهگن غمگین منو باش از مهدی مقدم نشستی زیر پام و قلب منو دزدیدی نفهمیدم چطوری دل باختی و بریدی نفهمیدم از کجا پیدا شدی اومدی چقد زیر گوش من حرفای خوب می زدی دیدی گفتم یه روزی تنهام می ذاری یه روز می رسه میگی دوسم نداری

Aroos Va Damad - Manouchehr Sakhaie

بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه بدستشون از اون باشه بکامشون از این باشه همسر اولینشون همسر اخرین باشه بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه بدستشون از اون باشه بکامشون از این باشه همسر اولینشون همسر اخرین باشه بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو

Aroos Va Damad 1 - Manouchehr Sakhaie

بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه بدستشون از اون باشه بکامشون از این باشه همسر اولینشون همسر اخرین باشه بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه الهی همچنین باشه الهی همچنین باشه بدستشون از اون باشه بکامشون از این باشه همسر اولینشون همسر اخرین باشه بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو عروسو دوماد میان بازو به بازو عروسو دوماد میان بازو به بازو عروسو دوماد میان بازو به بازو عروسو دوماد میان بازو به بازو عروسو دوماد میان بازو به بازو

کد همراه اول : 81961

Fekre Man Bash - Pouya Bayati

میگی یک روز از اینجا میرم نمیگی می میرم فکر دل تنگی و تنهایی من باش میگی این عشق برام کوچیکه رفتنم نزدیکه میگی و قلب منو میکنی از جاش من که با خوب و بدت سر کردم تو رو باور کردم به خدا لایق بی وفایی نیستم ولی تو عشقم دور انداختی تو منو نشناختی من که آماده ی این جدایی نیستم فکر من باش که بعد از تو پریشون میشم فکر من باش که دیونه و داغون میشم فکر من باش از این زلزله ویرون میشم فکر من باش که دق می کنم از این دوری فکر من باش نذار آب بشم اینجوری فکر من باش نگو قسمته و مجبوری حالا که بغضم هق هق کردی بغضم و عاشق کردی میگی تو نیمه گم شدم نبودی کیه دنیاش و به اسمت کرده کی طلسمت کرده مگه تو فرشته ی خودم نبودی دوست داری اشک منو رود کنی منو نابود کنی چی بهت میرسه از این آزار چی بهت میرسه مغرور بشی بری و دور بشی دست از این بازی بچگونه بر دار فکر من باش که بعد از تو پریشون میشم فکر من باش که دیونه و داغون میشم فکر من باش از این زلزله ویرون میشم فکر من باش که دق می کنم از این دوری فکر من باش نذار آب بشم اینجوری فکر من باش نگو قسمته و مجبوری

Khiyalet Takht - Macan Band

عاشقم کن یکم به فکر من باش تو چشمای زیبات این احساس تو دلم کاشتو بگو مگه میشه یه لحظه دور ازت باشم آخه زوری که نیست نمیتونم تو فکرت نباشم من تورو میخوام هیچ قیمتی نیست که از دستت بدم راحت تا حالا نبودم تو عمرم من تو این حالت عاشق میمونم خیالت تخت از این بابت عاشق شدم … منو ببین محو نگات شدم دوباره منو ببین نگات واسم نذاشته چاره منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی منو ببین انقد خوشگل نبودی کاشکی منو ببین محو نگات شدم دوباره منو ببین نگات واسم نذاشته چاره منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی منو ببین انقد خوشگل نبودی کاشکی دانلود آهنگ جدید ماکان باند خیالت تخت با لینک مستقیم عاشقم کن یکم به فکر من باش تو چشمای زیبات این احساس تو دلم کاشتو بگو مگه میشه یه لحظه دور ازت باشم آخه زوری که نیست نمیتونم تو فکرت نباشم من تورو میخوام هیچ قیمتی نیست که از دستت بدم راحت تا حالا نبودم تو عمرم من تو این حالت عاشق میمونم خیالت تخت از این بابت عاشق شدم … منو ببین محو نگات شدم دوباره منو ببین نگات واسم نذاشته چاره منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی منو ببین انقد خوشگل نبودی کاشکی منو ببین محو نگات شدم دوباره منو ببین نگات واسم نذاشته چاره منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی منو ببین انقد خوشگل نبودی کاشکی

Mashooghe - Puzzle Band Ft Hamid Hirad

چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی پلک مزن جام جهان شبم دراز میکنی هم نظری هم خبری هم قمران را قمری هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو لیلای دلارام من و بال و پرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو لیلای دلارام من و بال و پرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش ترانه آهنگ معشوقه از پازل باند و حمید هیراد یار من دلِ شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دلِ مجنون منو کنار لیلی نشون یار من دلِ شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دلِ مجنون منو کنار لیلی نشون تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو لیلای دلارام من و بال و پرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو معشوقه دیوانه پر شور و شرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش تو لیلای دلارام من و بال و پرم باش فقط یار من و یار من و یار خودم باش

جستجوهای مرتبط منو باش

123456789...6970