1. باشه باشه بهش میگم با حضور امیر شهیار و علی پیشتاز - سعید پانتر

  17360

  بگو کی میگه نباشی بد می گذره کی میگه نباشی غم بیشتره دزدیدی دلو پز می دی منو در زدی دلو بر زدی همه اطرافیات سوسولن اصولن مصولن همه منو می پان چونکه پیشتازم نگاه کن همه منو می خوان فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو سوزوندی باشه باشه بهش میگم فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم فکر منو سوزوندی باشه باش

 2. باشه بهش میگم با حضور امیر شهیار و سعید پانتر - علی پیشتاز

  21580

  آها آها آها آها امیر شهریار امیر شهریار علی پیشتاز علی پیشتاز سعید پانتر سعید پانتر باشه باشه بهش میگم بگو کی میگه نباشی بد می گذره کی میگه نباشی غم بیشتره دزدیدی دلو پز می دی منو در زدی دلو بر زدی همه اطرافیات سوسولن اصولن مصولن همه منو می پان چونکه پیشتازم نگاه کن همه منو می خوان فکر کن منو پیچوندی باشه باشه بهش میگم ف

 3. ما رو باش - حبیب

  11226

  ما رو باش ، باز دوباره خراب عشق تو شدیم دوباره با یک نگاه ، عاشق چشم تو شدیم تو رو باش ، گذاشتی و رقیب و بیگانه شدی حالا برگشتی می گی ، عاشق و دیوانه شدی منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم منو باش ، زندگیمو به پای تو ریخته بودم رنگ چشماتو با یک رنگی ام آمیخته بودم ما رو باش ، شما رو با

 4. عروس و داماد - منوچهر سخایی

  47593

  بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دو

 5. عروس و داماد - منوچهر سخایی

  47586

  بیا که گل پابر چین ازره اومد عروس از در در اومد یا مه اومد خدایا این چه چیزه افریدی که از گردون صدای به به اومد عروسو دوماد میان بازو به بازو محبت روگذشتن در ترازو محبت عروس قدر دوماده نه یک جو کم نه یک گندم زیاده عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دوماد عشقش چقدره از زمین تا اسمونه عروس نازش به چنده قیمتش خیلی گرونه دو

 6. منو داشته باش - ایمان عبداله خانی

  68490

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 7. منو باش - حسن بیات

  52460

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 8. امروز منو دوست داشته باش - جلال نصیری (فرشید)

  44821

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 9. منو باش - هومن سزاوار

  38690

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 10. منو دوست داشته باش - ناصر رسان

  36749

  متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت صدایاب کمک کنید برای ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

 11. صفحات