1. تو که باشی با صدای وحید افشاری

    دانلود تو که باشی با صدای وحید افشاری

    تو که باشی عزیز من آسمون صافه دل تنگم برای تو قصه میبافه نرو اصلا بدون من تو سفر آخه بری میمیره قلب من وصله بهت آخه تو که باشی عزیز من آسمون صافه دل تنگم برای تو قصه میبافه نرو اصلا بدون من تو سفر آخه بری میمیره قلب من وصله بهت آخه تویی بودو نبود من تویی همه وجود من تو که اینقده جذابی نکن بازی با جون من