1. دستای سردم با صدای محمد ثنا و محمد دارایی

    دانلود دستای سردم با صدای محمد ثنا و محمد دارایی

    بگیر دستای سردم کمک کن که قلبم سراپا شکست ببین درد غم روی قلبم نشست اسم تو مشق شبم بوده میدونی دلم حیرونته مگه میشه ندونی بمون دورت بگردم نگو که بر می گردم جدایی حق ما نیست بگیر دستای سردم جدایی حق ما نیست واسه من محبت شده ی عقده بغضو غم توو گلوم شده ی غصه اگه جاده منو از تو جدا کرد تو بم