1. دلتنگ دیدار صحن بقیعم با صدای سید مهدی میرداماد

    شب اول فاطمیه دوم 1396 زمان: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ برگزار کننده: جلسه آل یاسین قم مداح: حاج سید مهدی میرداماد

    دلتنگ دیدار سنگ بقیعم میشه روز محشر باشی شبیهم بانوی عالمی هستی خاتمی تو اسم اعظمی یازهرا یازهرا یاسینی و العطا ای جان مرتضی بانی کربلا یا زهرا یا فاطمه مدد یا زهرا  

  2. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند با صدای مهدی میرداماد

    شب اول فاطمیه دوم 1396 زمان: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ برگزار کننده: جلسه آل یاسین قم مداح: حاج سید مهدی میرداماد

    هر کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خاندان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند حسین وای وای وای حسین وای وای وای حسین وای وای وای ای زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست این خارو خاش و .... کربلا کربلا کربلا کربلا ا