در گذشت اسطوره موسیقی پاپ ( مرتضی پاشایی ) را به جامعه موسیقی ایران و هواردارنش تسلیت میگوییم
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳