عمو عباس با صدای علی عبدالمالکی

عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس یه عمو دارم قدش رشیده / بخدا هیچکی مثه اونو ندیده یه عمو دارم که پهلوونه / همه میگن که ماه آسمونه یه پهلوونه ، ماه آسمونه عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوال

1