عمو عباس با صدای علی عبدالمالکی

عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس یه عمو دارم قدش رشیده / بخدا هیچکی مثه اونو ندیده یه عمو دارم که پهلوونه / همه میگن که ماه آسمونه یه پهلوونه ، ماه آسمونه عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس چشم و ابروی سیاش ، همه مردونگیاش دنیارو دیوونه کرده آخر معرفته ، کوه صبرو غیرته دنیارو دیوونه کرده دنیارو دیوونه کرده عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس

Download

دانلود عمو عباس با صدای علی عبدالمالکی

جهت حقوق خوانندگان کیفیت دانلود در سایت صدایاب 32 بیت می باشد.

Code Play

کد موزیک آهنگ عمو عباس با صدای علی عبدالمالکی


کد موزيک - کد آهنگ - صداياب - صداجو - موزيک ياب - کد موزيک براي وبلاگ - پخش آنلاين - گوش دادن آنلاين - مرجع کد آهنگ براي وبلاگ

Text

متن عمو عباس با صدای علی عبدالمالکی

عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس یه عمو دارم قدش رشیده / بخدا هیچکی مثه اونو ندیده یه عمو دارم که پهلوونه / همه میگن که ماه آسمونه یه پهلوونه ، ماه آسمونه عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس چشم و ابروی سیاش ، همه مردونگیاش دنیارو دیوونه کرده آخر معرفته ، کوه صبرو غیرته دنیارو دیوونه کرده دنیارو دیوونه کرده عموم عباسه ، عطر گل یاسه خدای احساسه ، عمو عباس اون ابوالفضله ، مرد همه مردا تنها امید ما ، عمو عباس