منو درگیر خودت كن با صداي محسن یگانه

Mohsen Yeganeh - Mano Dargire Khodet Kon

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و رو شم تا سکوت هر شب من با هجومت رو به رو شه بی هوا بدون مقصد سمت توفان تو میرم منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم با خیال تو هنوزم مثل هر روز و همیشه هر شب حافظه ی من پر تصویر تو میشه با من غریبگی نکن با من که درگیر توام چشماتو از من بر ندار م

1