دوست دارم خب با صدای احسان پایه

Ehsan Payeh – Dooset Daram Khob

گوش کن صدامو واسه تو میخونم گوش کن به این نامه ی عاشقونم تو صاحب خاطره های کنی دوست دارم خب ، تو هوای منی به شوق تو این همه راه اومدم دلم نمیخواد تورو از دست بدم دوست دارم خب به همین سادگی وقتشه که تو هم همینو بگی دوست دارم خب چرا گوش نمیدی، تو جونی عشقی نفسی امیدی دوست دارم خ

1