دیوونه با صدای امیر تاجیک

Amir Tajik - Divoone

حواست باشه دیوونه ات منم من هوام رو هر کجا باشم تو داری نمیدونی که با جادوی چشمات چی به روز من عاشق میاری دیوونه تر از این عاشق ترم از این میشم برات دوستت دارم تا اسم تو میاد قلبم تو رو میخواد هستم باهات دوستت دارم حواسم باشه چشمام رو ببندم به غیر از تو روی تموم دنیا دیگه مر

1